Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Xếp Hạng

Giới Thiệu

Top Players

Sắp xêp theo điểm Item nhân vật.

Top Level

Sắp xếp thứ tự theo Level -> Exp.

Top Guild

Sắp xếp dựa theo level Guild -> Điểm Guild.

Top Job

Sắp xếp dựa theo Level Job -> Exp Job.

Top Unique

Sắp xếp dựa theo Unique Points.

Xếp Hạng Phú Hộ

Hạng
Nhân Vật
Bang Hội
Hòm Đồ
Kho Đồ
Gold
1
123
99999999999
0
99999999999

Top Level

Hạng
Nhân Vật
Race
Level
Exp
Điểm Item
1
123
Europe
120
9999999999
681
Không có nhân vật nào.
Opps!! Không có nhân vật nào.
Opps!! Không có nhân vật nào.

Xếp Hạng Giả Kim Thuật

Hạng
Nhân Vật
Bang Hội
Item
Point
1
123
Vận Mệnh Trượng (+13)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Pháp Trượng
Cấp: Cấp 13

Tấn công phép thuật 11184 ~ 13670 (+61%)
Độ bền 88/88 (+0%)
Tỷ lệ đánh 217 (+61%)
Gia tăng phép 1,483.8 % ~ 1,813.5 % (+61%)

Cấp độ yêu cầu 101
Châu Âu

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
71
Opps!! Không có bang hội nào.
Không có thông tin